Welkom
Nieuws
De Egmonden
Over de Stichting
Huys Egmont
Geestgronden
Activiteiten
Slotfestijn
Archieven
Historisch Kadaster
Webshop
Links
Contact

Boeken over Egmond

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de recent verschenen boeken die over de Egmonden gaan.
Bent u schrijver of uitgever en u wilt graag besproken worden op deze pagina, neem dan contact op met de website redactie.

Op zee gebleven - Het verhaal achter de namen op het Vissersmonument te Egmond aan Zee

ISBN: 978-90-819674-1-9
112 pagina's, zwart-wit, rijk geïllustreerd
Samengesteld door Martijn Mulder
Tekst: Rob Leijen, Martijn Mulder en Cor Prins

In het begin van de jaren 20 van de vorige eeuw besloot een comité van vissers en vooraanstaande Egmonders onder leiding van erevoorzitter Eyma en voorzitter Bos, tot de oprichting van een monument in Egmond aan Zee: Het Vissersmonument, ter nagedachtenis aan de vele Egmondse vissers die op zee gebleven zijn tengevolge van de Eerste Wereldoorlog. Veel Derrepers hebben een familielid op het monument staan. Maar van wie zijn al die andere namen? En wat is er nog te achterhalen over de omstandigheden waaronder deze mannen stierven?

‘Op zee gebleven’ is het eerste deel in de Egmondse Reeks en is voor Historisch Egmond samengesteld door Martijn Mulder, uit onderzoek gedaan door Cor Prins en Rob Leijen. Het vertelt het fascinerende verhaal van één van de zwaarste periodes die Egmond aan Zee heeft gekend en is een eerbetoon aan de op zee gebleven vissers.

Het boek is verkrijgbaar voor € 14,95 bij de kraam van SHE op de diverse markten, via de webshop of via de boekhandel.

 

   

Jeugdwerklozenkamp Vredesteijn 1937-1948

72 pagina's, kleur / zwart-wit, rijk geïllustreerd.
Geschreven door: Rita Bijl en Aarnout Leijnse.

In de jaren dertig van de 20e eeuw heerste er grote werkloosheid in Nederland. Om deze werkloosheid te bestrijden organiseerde de overheid projecten van aanvullende werkgelegenheid. Ook in de omgeving van Egmond-Binnen werden enkele projecten uitgevoerd.  Om de werkloosheid onder katholieke jongeren te bestrijden besloot de Diocesane Commissie voor Jeugdwerklozenzorg van het bisdom Haarlem om in de omgeving van Egmond-Binnen een jeugdwerklozenkamp te stichten. De jeugdige werklozen zouden dan kunnen helpen bij de opbouw van de abdij van Egmond waarvan toen alleen de priorij was gerealiseerd en in gebruik genomen.

Dit boek vertelt het verhaal van de totstandkoming van dit jeugdwerklozenkamp, haar bewoners en is o.a. geïllustreerd met foto's afkomstig uit de archieven van de abdij. Ook de periode tijdens de Tweede Wereldoorlog en kort daarna wordt in woord en beeld besproken. In het boek staan veel foto’s van hoe het kamp er heeft uitgezien en hoe de jongelui er leefden. Het is in 1948 opgeheven en er is niets meer van over.

Deze titel

is helaas

uitverkocht

 

 

 

 

 

Rondleidingen in de Nederlands Hervormde Kerk en op het bijbehorende kerkhof te Egmond-Binnen.

110 pagina's, kleur / zwart-wit, rijk geïllustreerd
Geschreven door: Rita Bijl en Aarnout Leijnse. Peter Dirk de Roode, beheerder van het kerkhof, verleende medewerking aan de totstandkoming van dit boek.

Het eerste deel beschrijft de geschiedenis van de kerk en de daarvoor gestaan hebbende Abdijkerk en Buurkerk. Er wordt gedetailleerd ingegaan op de in de kerk liggende grafzerken, het uurwerk, het orgel en de verdere kerkinventaris zoals het kerkscheepje, de preekstoel en de rouwborden. In het tweede deel wordt op het kerkhof en de symboliek van de op de grafstenen voorkomende afbeeldingen en teksten ingegaan. In het derde deel wordt het kerkhof schematisch in secties ingedeeld en is iedere grafsteen in de betreffende sectie omschreven en vervolgens voorzien van het bijbehorende grafschrift. Enkelen zijn zelfs van een afbeelding voorzien. Tot slot biedt het boek een inventarisatie in alfabetische volgorde van alle grafstenen en -zerken zoals deze voorkomen in het kerkje en op de begraafplaats.  

Het boek laat zich goed lezen, de teksten zijn duidelijk en het geheel biedt veel informatie aan diegenen die zich nader in de geschiedenis van kerk en kerkhof willen verdiepen. Ook voor het uitzoeken van de familiestamboom biedt dit boek een goed aanknopingspunt. In het kader van dit laatste aspect zouden de schrijvers de index wellicht hebben kunnen aanvullen met een terugverwijzing naar de graflocatie en daarnaast tevens een overzicht van gezins- en familieverbanden hebben kunnen opnemen. Wellicht biedt dit laatste echter juist een uitdaging voor de (Egmondse) stamboomonderzoeker om de begraven personen nader met elkaar in verband te brengen. Het boek wordt van harte aanbevolen.

Het boek vormt een welkome aanvulling op de inventarisatie en beschrijving van de Egmondse geschiedenis. Het boek is te verkrijgen in kleur voor € 20,- o.a. bij de kraam van SHE op de diverse markten, via de webshop of rechtstreeks bij de auteurs, tel. 072 – 506 5519.

 

 

 

 

Vier eeuwen Waterrijk, de geschiedenis van een duinboerderij, zijn eigenaren en bewoners.
Egmond-Binnen 1605 - 2008

88 pagina's, kleur / zwart-wit, rijk geïllustreerd.
Geschreven door: Rita Bijl en Aarnout Leijnse.

In de nabijheid van Egmond-Binnen stonden in het verleden een aantal buitenhuizen of duinboerderijen. Om er maar eens enkele te noemen: Zeldenrust, de Westert, Vredesteijn, Tijdverdrijf en Diederik.

Één van de oudste duinboerderijen, zo niet de oudste, is de nog bestaande duinboerderij Waterrijk. Het is namelijk zo’n vier eeuwen geleden dat er, op de plaats waar nu de duinboerderij Waterrijk ligt, al sprake was van bebouwing.

Geïnteresseerd geraakt in de geschiedenis van deze duinboerderij zijn de
schrijvers van dit boek een onderzoek gestart naar de vraag wanneer er voor het eerst sprake was van Waterrijk en wie de diverse eigenaren en/of bewoners waren. Het resultaat van dit onderzoek vindt u terug in dit boek. Getracht is vooral om de diverse eigenaren en bewoners een ‘gezicht’ te geven. Dit is gedaan door zoveel mogelijk gegevens over hen te verzamelen, zodat men zich een beeld van hen kan vormen.

Het boek is te verkrijgen in kleur voor € 18,- o.a. bij de kraam van SHE op de diverse markten, via de webshop of rechtstreeks bij de auteurs, tel. 072 – 506 5519.
 

 

 

Rondleidingen in de Slotkapel en op het bijbehorende kerkhof te Egmond aan den Hoef

136 pagina's, kleur / zwart-wit, rijk geïllustreerd.
Geschreven door: Rita Bijl en Aarnout Leijnse.

Over de Slotkapel in Egmond aan den Hoef zijn regelmatig publicaties verschenen. Zowel over de totstandkoming als over het gebouw zelf. Ook over de inventaris en over de graven in de kerk is literatuur voorhanden. Echter over de graven buiten de kerk werd weinig tot geen publicaties gevonden.

Op basis van de beschikbare literatuur en aanvullend bronnenonderzoek hebben de schrijvers een poging gedaan om in kort bestek een totaalbeeld van de Slotkapel te geven. Ook het bijbehorend kerkhof komt daarbij aan bod. Het resultaat van dit onderzoek leverde zoveel materiaal op dat de schrijvers besloten dit in een boek te verwerken.

Het boek bevat naast een rondleiding door de Slotkapel ook een rondleiding over de begraafplaats, een verklaring der symboliek van de grafstenen en overzicht van de Heren en Graven van Egmont.

Het boek is te verkrijgen in kleur voor € 21,- o.a. bij de kraam van SHE op de diverse markten, via de webshop of rechtstreeks bij de auteurs, tel. 072 – 506 5519.
 

 

 

'De West' in Egmond-Binnen

217 pagina's, kleur, rijk geïllustreerd.
Geschreven door: Rita Bijl en Aarnout Leijnse.
Met medewerking van Fred Houtenbos

Een zeer interessante studie, bevattende een rijk geïllustreerde beschrijving van de bebouwing en bewoning, van het gebied gelegen langs de Nieuwe Schulpweg, de Sint Adelbertusweg, de Visweg en de Oude Schulpweg in de periode tot aan de aanleg van de Provinciale weg in 1970.

Het boek is te verkrijgen in kleur voor € 24,50 o.a. bij de kraam van SHE op de diverse markten, via de webshop of rechtstreeks bij de auteurs, tel. 072 – 506 5519.

 

 

 


WWWhistorischegmond.nl
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Sitemap            Disclaimer            e-Mail webmaster © Stichting Historisch Egmond. Geadviseerde schermresolutie 1024x768.
Overname van gegevens alleen na overleg èn met verwijzing naar www.historischegmond.nl.
Oude ansichtkaarten met dank aan Foto Jonker.