Welkom
Nieuws
De Egmonden
Over de Stichting
Huys Egmont
Geestgronden
Activiteiten
Slotfestijn
Archieven
Historisch Kadaster
Webshop
Links
Contact

Contact Informatie

Postadres:

Postbus 124
1930 AC Egmond aan Zee
e-Mail: info@historischegmond.nl

Bezoekerscentrum Huys Egmont:
Slotweg 46 (t.o. Slotfundamenten), 1934 CN Egmond aan den Hoef
Iedere zaterdag en zondag geopend van 14.00 – 17.00 uur. Verder doordeweeks op woensdagmiddagen en als de vlaggen uithangen!
 

Bestuur  
Voorzitter: Martijn Mulder (06-51689620) arcadiacreativesolutions@kpnmail.nl
Secretaris: Frank Meijer (06 5111 9241) fh1@xs4all.nl
Penningmeester: Aad v.d Berg (072-5063730) aad_vd_berg@xs4all.nl
Lid Ron van der Does (072-5062666) r.does@quicknet.nl
Lid Rina v.d. Reep (072-5064627) fam.vdreep@quicknet.nl

Ledenadministratie:
Aad v.d. Berg (072-5063730) aad_vd_berg@xs4all.nl

Archief

Louis van der Zeijden (072-5064912)  louisvanderzeijden@live.nl

Redactie Geestgronden
Rob Leijen (072-5067856), Luc Lassche, en Aad Baltus (072-5066271) redactie@historischegmond.nl

Websites historischegmond.nl & beeldbankegmond.nl
Webmaster: Martijn Mulder arcadiacreativesolutions@kpnmail.nl
Redactie historischegmond.nl: Carla Kager carlakager@historischegmond.nl

Public Relations
Ron van der Does (072-5062666) r.does@quicknet.nl
Martijn Mulder (06-51689620) arcadiacreativesolutions@kpnmail.nl

Bankrelatie:
Rabobank Noord-Kennemerland, rekeningnummer:  NL74RABO0315757973

ANBI:
Stichting Historisch Egmond is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft derhalve de ANBI-status. Vorig jaar heeft de invoering van de Geefwet geleid tot een aantal fiscale wijzigingen voor ANBI’s. Tijdens de behandeling van de Geefwet is ook aandacht geweest voor de verbetering van de transparantie in de goededoelensector. Dit heeft ertoe geleid dat in de Wet Overige Fiscale Maatregelen 2013 gevolg is gegeven aan de motie om bepaalde informatie van ANBI’s openbaar te maken. Deze wijziging is van toepassing per 1 januari 2014. Daarom kunnen geďnteresseerden op deze pagina de nodige gegevens vinden die wij in het kader van deze wetswijziging openbaar maken.


WWWhistorischegmond.nl
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


  Sitemap            Disclaimer            e-Mail webmaster © Stichting Historisch Egmond. Geadviseerde schermresolutie 1024x768.
Overname van gegevens alleen na overleg čn met verwijzing naar www.historischegmond.nl.
Oude ansichtkaarten met dank aan Foto Jonker.