Welkom
Nieuws
De Egmonden
Over de Stichting
Huys Egmont
Geestgronden
Activiteiten
Slotfestijn
Archieven
Historisch Kadaster
Webshop
Links
Contact

 • 00000
 • 00001
 • 00002
 • 00004
 • 00006
 • 00007
 • 00008
 • 00009
 • 00010
 • 00011
 • 00012
 • 00013
 • 00014
 • 00015
 • 00016
 • 00017
 • 00018
 • 00019
 • 00020
 • 00021
 • 00022
 • 00023
 • 00024
 • 00025
 • 00026
 • 00027
 • 00028
 • 00029
 • 00030
 • 00031
 • 00032
 • 00033
 • 00034
 • 00035
 • 00036
 • 00037
 • 00038
 • 00039
 • 00040
 • 00041
 • 00042
 • 00043
 • 00044
 • 00045
 • 00046
 • 00047
 • 00048
 • 00049
 • 00050
 • 00051
 • 00052
 • 00053
 • 00054
 • 00055
 • 00056
 • 00057
 • 00058
 • 00059
 • 00060
 • 00061
 • 00062
 • 00063
 • 00064
 • 00065
 • 00066
 • 00067
 • 00068
 • 00069
 • 00070
 • 00071
 • 00072
 • 00073
 • 00074
 • 00075
 • 00076
angularjs slider by cssSlider.com v2.0

SLOTFESTIJN 2012: De Middeleeuwen

Foto's gemaakt door Colette & Frits van Eck, Harry Ningen en Cor Mooij
© 2012 Stichting Historisch EgmondGroot is het enthousiasme in de Egmonden voor het Slotfestijn waarin steeds meer vrijwilligers/groeperingen samenwerken. Anders dan gebruikelijk kiezen wij niet voor ingehuurde middeleeuwse groepen, maar willen we stukjes van onze eigen geschiedenis op aantrekkelijke wijze uitbeelden en vast leggen met deskundige hulp van theatermaker Wim van Bokhorst. Het Slotfestijn is een onderdeel van het Hoeverdorpsfeest en wordt tegelijk gehouden met de Kunstmarkt, op zaterdag 9 juni 2012.
 

Doelstelling van het Slotfestijn:

Stichting Historisch Egmond (SHE) wil de juiste draai geven aan een kleinschalig amusant en educatief historisch evenement op en om de Slotfundamenten in de vorm van spel, historische markt, muziek en tentoongestelde zaken. SHE wil zowel publiek als vrijwilligers op speelse wijze warm laten lopen voor de Egmondse geschiedenis. Theatrale kunst met de historie hoog in het vaandel, mede door en voor kinderen. Samenwerking met verschillende groeperingen en personen uit de Egmonden en omgeving wordt nadrukkelijk gezocht. Kwaliteit gaat voor kwantiteit.

De bedoeling is om tijdens de kunstmarkt op 9 juni 2012 scčnes te spelen, geďnspireerd op het bekende boek ‘Het Slot op den Hoef’ van C. Johan Kieviet. Acteurs en figuranten kruipen in de huid van historische personages uit de drie Egmonden die omstreeks 1200 leven bij de zee, de Egmondermeer en de duinen in wording. Een stormachtige tijd!


1. Gespeelde scčnes op de fundamenten (meermalen herhaald)

Wim van Bokhorst treedt op als verteller op een bijzondere dag in 1203. Op en om de fundamenten zien we middeleeuwers en er klinkt muziek. We zien monniken van de abdij nijver bezig. Ergens anders kwebbelende wasvrouwen, zingende kinderen en gewone luitjes in hun dagelijkse bedoening. Derper vissers in verwarring: moeten zij elke tiende vis nu hier brengen, of naar de abdij? Op het rondeel verblijft de gemalin van Heer Wouter van Egmont en hun zoon Willem. Maar waar is Wouter zelf, Kwade Wouter, het hoofd van de vrije Kennemers? En wat is er aan de hand met de mooie gravin Ada van Holland die nog maar 15 is en getrouwd met de vijand van Wouter? Het publiek komt het allemaal op lichtvoetige wijze aan de weet .
 

2.  Kleine historische markt voor de gebouwen van het Overslot en muziek.    

Bij Hoeve Overslot gaan de kunst en de middeleeuwse historie in elkaar over. Ambachtelijk werk zoals een pottenbakker en kaarsenmaker van de abdij (kinderen maken kaarsje). Boeren en buitenlui met hun marktwaar (in overleg Klompenhoeve) en aantrekkelijk gepresenteerde informatie over de geschiedenis van het slot.
 

3.  Kinderactiviteiten op de markt en de fundamenten

Groot Schimmenspel door schoolklas met middeleeuws Egmonds verhaal. Schilderen van een lang doek met Egmonds Historie o.l.v. middeleeuwse meester. Een klas van de Boswaidschool presenteert zich op het Slotfestijn o.l.v. van Bokhorst. Verkleedkramen voor kinderen, die vervolgens de brug over gaan, met de muziek mee.
 

4.  Muziek

Middeleeuwse muziek van ‘Gheselscap Goet ende Feijn’ 
Maisa van der Kolk met historische instrumenten en muziekgroepje met troubadour


5.
  Eten en drinken in middeleeuwse sfeer

Twee kramen op de markt van Woudhoeve met eten in middeleeuwse stijl. Hoeve Overslot met terras en Café het Slot met middeleeuwse waard en strobalen voor de deur. Terras bij de Slotkapel zo mogelijk met bediening in kledij en passende muziek. Bij slecht weer verplaatst het toneel en de muziek naar de binnenlocaties.

 

De inspiratiebron:

‘Het Slot op den Hoef’ van Johan C. Kieviet speelt in de 13e eeuw, de tijd van Kwade Wouter en zijn zoon Willem die in onmin leven met de abdij. Op de voorplaat staat de jager Jan van ’t Rief, trouwe metgezel van Kwade Wouter, afgebeeld. Hij is een romanfiguur die symbool staat voor de gewone Egmonder uit die tijd. Ook toen had je al jutters en stropers, vissers en jagers. Die vissers van Egmont op Zee moesten elke tiende vis die zij vingen afstaan aan de monniken van het klooster in Egmond-Binnen. Tot Heer Wouter van Egmont  het vischrecht opeiste...

Dan was er de strijd over de opvolging van graaf Dirk VII van Holland, die werd begraven bij de abdij van Egmond-Binnen. Diens felle weduwe Aleid hád al eens zelf de troepen aangevoerd tegen zijn broer Willem, kruisridder en graaf van Friesland. Zij wilde niet dat híj de opvolger werd, maar de macht in eigen huis houden en terwijl haar man nog boven aarde stond, liet zij hun 15 jarige dochter Ada trouwen met de oorlogszuchtige graaf Lodewijk van Loon. Graaf Willem streed om de macht met de opstandige (West-) Friezen, geholpen door Kwade Wouter aan het hoofd van de Kennemers. De Loonse oorlogen: het werd moord en brand, ook in Egmond, en wie zou er winnen? En wat gebeurde er met de jonge Ada van Holland?

Zie hier een waar gebeurd verhaal uit de middeleeuwen, tegen de achtergrond van een landschap van opstuivende duinen, dichtslibbend binnenwater en het woud waarin nog wilde beesten leven. De zoon van Kwade Wouter bouwde in 1229 de slotkapel. De hoeve van Kwade Wouter – waaraan Egmond aan den Hoef haar naam dankt - zou uitgroeien tot de grootste en schoonste burcht van Holland.


Vrijwilligers:

Vrijwilligers komen mee met de personen die nu al actief zijn in werkgroepen en die weer anderen enthousiast maken. De groep breidt zich zo snel uit. Ook wordt er op 19 november een wervingsbijeenkomst gehouden in Dorpshuis Hanswijk waaraan een ieder kan deelnemen (zie artikel Contact met de Egmonden 9/11).  Onderstaand  een overzicht van reeds medewerkende groepen vrijwilligers, allen uit de drie Egmonden:

 

Initiatiefgroep

 

 

Artistiek leider

Wim van Bokhorst (tegen uurtarief)

Coördinator /secretaris 

Carla Kager, (SHE)   tel. 072 5065692

E-mail  carlakager@historischegmond.nl

Penningmeester

Martijn Mulder (SHE)  tel. 06 51689620

E-mail  slotweg14@quicknet.nl           

Werkgroep spel /muziek

Jeanne Koopman, tel. 072 5063377, Jan Stam, Carla Kager (script)

Werkgroep historische markt

Ron v.d. Does (SHE) Tel. 072- 5062666

 E- mail:  r.does@ quicknet.nl,  en medewerkers

Werkgroep kleding/kinderactiviteiten

Marja Karels,  E-mail mkarels@ quicknet.nl, Jolanda v. Niekerk, Henne Vogelpoel, Loes de Leeuw, Lia de Vries, Zosia Roozing

Werkgroep historie/educatie

Arne van Wielink (leraar geschiedenis), Jos Hof, Egmondkenner 

 

Ondersteunend / meewerkend

 

 

Stichting Hoeverdorpsfeest

Tim Buter, Fred Krop, Dora Thyssen

 

Overkoepelend bestuur, regelt alle faciliteiten, p.r., vergunningen, verzekeringen, kraamhuur, EHBO

Marktmeester Kunstmarkt

Roderick Taylor  tel.072 5065779  

E-mail rodericktaylor @ hotmail.com                 

Abdij (kaarsenmakerij)

Jan Ranzijn

Slotkapel ter beschikking gesteld

Mark Doorn, pachter

Hoeve Overslot o.a. slecht weer locatie

Hans van den Berg 

Stichting  Kapberg

Kees Oosterbaan

Toneelgroep Spiegel

Jeanne Koopman, Jan Stam en anderen

Musicalgroep de Hanswijckers

Peter Hollenberg

Café ’t Slot: voedsel vrijwilligers/kostprijs

Harry Wassenberg  (tevens vrijwilliger)

Brasserie de Woudhoeve, in stijl op markt

Dirk van Ekeren en Margareth Pronk

St. Jozefschool

Maruska Kuin. School beschikbaar gesteld voor verkleden. Schoolklas doet schimmenspel (koppeling aan ‘de Tijdgeest’)

Boswaidschool

Chantal van de Kamp, Dineke van der Linde. Voorbereiding 9/6 op school via W. v Bokhorst (koppeling aan ‘de Tijdgeest’ )

Dorpsraad Egmond a/d Hoef

Peter de Waard, Marja Karels e.a.

Dorpsbelangen Egmond-Binnen

Sjaak Swart e.a.

                                                                                 

 

WWWhistorischegmond.nl
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Sitemap            Disclaimer            e-Mail webmaster © Stichting Historisch Egmond. Geadviseerde schermresolutie 1024x768.
Overname van gegevens alleen na overleg čn met verwijzing naar www.historischegmond.nl.
Oude ansichtkaarten met dank aan Foto Jonker.